Cột chắn inox là một trong những sản phẩm rất cần thiết trong trung tâm thương mại, các hội nghị, sân bay, bệnh viện… có tác dụng đảm bảo trật tự hàng lối, bảo vệ sản phẩm hoặc gian hàng. Sản phẩm đo công ty Đại Long sản suất và cung cấp ra thị trường. Hai thị trường chủ yếu của Đại Long cung cấp cột chắn inox HCM và Hà Nội đã và đang rất được những nhà thầu, nhà xây dựng tin tưởng sử dụng.

View as:
View as:
X