Vải phản quang màu xanh nõn chuối, màu ghi, màu xanh, màu cam pha ghi… được sử dụng làm vải may áo bảo hộ có tác dụng phản quang nhằm đảm bảo an toàn lao động.

View as:
View as:
X