Đinh đường phản quang nhựa

38.000 

Chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: Đinh nhựa
Loại sản phẩm: Đinh đường không chân
Kích thước: 20x100x100mm
Số mặt phản quang: 2 mặt 
Phim phản quang: vàng.
Chất liệu: Nhôm

Compare

Đinh đường phản quang nhựa

Chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm: Đinh nhựa
Loại sản phẩm: Đinh đường không chân
Kích thước: 20x100x100mm
Số mặt phản quang: 2 mặt 
Phim phản quang: vàng.
Chất liệu: Nhôm

X