Đèn Giao Thông

Nguyên Huy là đơn vị cung cấp các loại đèn cảnh báo cầm tay, đèn xoay cảnh báo loại dùng điện và dùng pin, gậy chỉ huy các loại…

Đèn xoay cảnh báo được sử dụng chủ yếu tại các công trình, đèn được lắp theo hệ thống trên các hàng rào ngăn cách để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Gậy chỉ huy được trang bị cho đội bảo vệ, đội phân luồng xe cộ trong hầm xe, tại các vị trí công trường thi công. Đèn có nhiều chế độ sáng như sáng đơn thuần, nháy nhanh hoặc nháy chậm để phù hợp với từng vị trí sử dụng.

Hiển thị 14 sản phẩm