Đầu Phun

Đầu Phun là sản phẩm không thể thiếu trong thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đầu phun có 2 loại quay lên và quay xuống mỗi lọai đầu phun có ngưỡng họat động riêng và cấu trúc thân đầu phun riêng của nó

Hiển thị 5 sản phẩm