Màng phản quang 3M được sử dụng trong giao thông như sản xuất biển báo hiệu, decal để dán vào các thành cầu, các đoạn cảnh báo.
Màng phản quang 3M 4000 phản quang 100% và thường được sử dụng làm biển báo hoặc cảnh báo trên các đoạn đường cao tốc
Màng phản quang 3900 thường được sử dụng tại các đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ
Màng phản quang 3400 được sử dụng chủ yếu tại các đường liên thôn liên huyện.

View as:
View as:
X