Đinh đường phản quang với phim phản quang và chất liệu nhôm cao cấp được sử dụng để lắp đặt xuống đường có tác dụng giúp xe đi qua nhìn rõ các làn đường được phân chia.

View as:
View as:
X