0983.280.116

Gậy chỉ huy

Hiển thị một kết quả duy nhất

Gậy chỉ huy được sử dụng để hướng dẫn làn đường, phân làn giao thông tại các công trình, bãi đỗ, hoặc trong các khu vực ánh sáng kém. Gậy có các loại dùng pin hoặc sạc dễ dàng sử dụng