Gậy chỉ huy được sử dụng để hướng dẫn làn đường, phân làn giao thông tại các công trình, bãi đỗ, hoặc trong các khu vực ánh sáng kém. Gậy có các loại dùng pin hoặc sạc dễ dàng sử dụng

View as:
View as:
X